Επικοινωνία

Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης

http://www.ipode.gr


Ταχ. Διεύθυνση:
Αντωνίου Οικονόμου 8, Άγιος Βασίλειος 26504, Ρίο Αχαΐας

Τηλέφωνο/Fax: 2613019948

e-mail επικοινωνίας για το 25ο συνέδριο:
25synedrio@inpatra.gr