Διαχείριση συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας

  1. Κινητοποιήσεις των μαθητών: «μόδα» ή έλλειμμα δημοκρατίας;
  2. Μετανάστες μαθητές και διοίκηση σχολικών μονάδων
  3. Διαχείριση συγκρούσεων στην εκπαίδευση (εκπαιδευτικών – γονέων, μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών – μαθητών κ.λπ.)
  4. Δημοκρατία και δημοκρατική συμπεριφορά ως μέσο καταπολέμησης των συγκρούσεων
  5. Η αίσθηση της ισοτιμίας και η ενσυναίσθηση στη διαφορετικότητα