Σχέδια διδασκαλίας – σχέδια μαθημάτων – στρατηγικές διδασκαλίας με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

  1. Για την Προσχολική Εκπαίδευση
  2. Για τo Δημοτικό Σχολείο
  3. Για το Γυμνάσιο
  4. Για το Λύκειο

(Δείγματα σχεδίων μαθημάτων και στρατηγικών διδασκαλίας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.a-learning.gr)